Retningslinje for synsundersøkelse og anskaffelse av arbeidsplassbriller

English version

Godkjent av Universitetsdirektøren 29.07.1997

1. Formål

Retningslinjen skal sikre at ansatte ved Universitetet i Bergen (UiB) som har rett til synsundersøkelse og arbeidsplassbriller får dette. Retningslinjen beskriver hvordan ansatte skal gå frem ved synsundersøkelse og anskaffelse av arbeidsplassbriller for å få utgiftene refundert.

2. Forankring

Retningslinjen er en del av UiBs Regelsamling (Del 3. Personal og HMS) og er forankret i Arbeidsmiljøloven og i Forskrift om arbeid ved dataskjerm.

3. Omfang

Retningslinjen omfatter alle ansatte ved UiB som utfører arbeid ved dataskjerm og ansatte i risikofylte arbeidsmiljø som har behov for personlig verneutstyr.

Ansatte har rett til synsundersøkelse før de begynner arbeid ved dataskjerm, og dersom de får synsproblem som kan skyldes arbeid ved dataskjerm. Optiker vil vurdere om ansatt har behov for databriller.

Dersom en risikovurdering viser behov for vernebrille med styrke skal arbeidsgiver tilrettelegge for dette.

Optiker som har rammeavtale med UiB må benyttes for at utgifter i forbindelse med synsundersøkelse og anskaffelse av arbeidsplassbriller skal refunderes.

4. Ansvar

Linjeleder er ansvarlig for at retningslinjen gjøres kjent ved enheten, og skal sørge for at ansatte som har rett til synsundersøkelse og arbeidsplassbriller får dekket sine utgifter i tråd med retningslinjen.

Ansatte plikter å følge retningslinjen.

5. Definisjoner

Arbeidsplassbriller: Viser her til databriller og vernebriller med styrke.

Databriller: Spesielle synskorrigerende briller som er tilpasset avstand til dataskjerm.

Vanlige briller: Briller til bruk på avstand og tilpasset vanlig leseavstand, inkludert progressive briller. Slike briller dekkes ikke.

Vernebriller med styrke: Briller med styrke som beskytter mot ulike farer/mekanisk beskyttelse av øynene.

6. Synsundersøkelse og anskaffelse av databriller

6.1 Tilrettelegg dataarbeidsplassen

 • Ansatt skal tilrettelegge dataarbeidsplassen med hensyn til belysning og utforming etter veilederen Din dataarbeidsplass.

 • Dersom ansatt opplever vedvarende synsproblem/-forstyrrelser bør det foretas en synsundersøkelse.

6.2 Synsundersøkelse og databriller

 • Ansatt bestiller time for synsundersøkelse optiker som har rammeavtale med UiB.

 • Ansatt fyller ut side 1. i skjemaet ”Synsundersøkelse og databriller” og tar dette med til optiker.

 • Dersom optiker vurderer at ansatt ikke har behov for databriller, dokumenterer optiker dette på side 2. i skjemaet ”Synsundersøkelse og databriller”. Utgifter refunderes i tråd med retningslinjen, jf. punkt 6.3.

 • Dersom optiker vurderer at ansatt har behov for databriller, dokumenterer optiker dette på side 2. i skjemaet ”Synsundersøkelse og databriller”. Databriller skal bestilles hos optiker som har rammeavtale med UiB. Utgifter refunderes i tråd med retningslinjen, jf. punkt 6.3.

 • Dersom synsundersøkelsen hos optiker viser at ansatt har behov for undersøkelse hos øyelege, vil ansatt bli henvist. Øyelege skal signere på side 2. i skjemaet ”Synsundersøkelse og databriller”. Utgifter refunderes i tråd med retningslinjen, jf. punkt 6.3.

 • For refusjon må ansatt søke om refusjon av utlegg via Selvbetjeningsportalen, skjemaet ”Synsundersøkelse og databriller” og regning fra optiker legges ved. Refusjonsbeløp vurderes i henhold til retningslinjens punkt 6.3. Ved behov for attestering av helsemessige forhold som ikke omfattes av retningslinjen kan bedriftshelsetjenesten ved UiB kontaktes.

6.3 Refusjon av utgifter

 • For at utgifter skal refunderes må optiker som har rammeavtale med UiB benyttes.

 • Utgifter knyttet til synsundersøkelse og databriller dekkes av enhetenes driftsmidler.

 • I henhold til rammeavtale refunderer UiB utgifter til:

  • Synsundersøkelse.

  • Enstyrkeglass, data progressive glass eller skranke/rom progressive glass tilpasset avstand til dataskjerm.

  • Databrilleinnfatning på inntil 750 kr.

  • Egenandel etter legeforeningens normaltariff ved øyeundersøkelse, dersom henvisning er knyttet til arbeid ved dataskjerm.

  • Vanlige briller dekkes ikke.

6.4 Oppfølging

 • Databriller som dekkes av UiB skal benyttes på arbeidsplassen. UiB forutsetter at innfatning og glass varer i 5 år, med mindre endring i syn nødvendiggjør skifte av glass. Optiker kan bekrefte at det er nødvendig med nye glass.

 • Hovedregelen er at ansatt beholder brillen når vedkommende slutter ved UiB. Dersom brillen er anskaffet i løpet av det siste halvår før ansatt slutter ved UiB kan ansatt kjøpe brillen av enheten hvor hun/han arbeider, og enheten fastsetter pris.

7. Synsundersøkelse og anskaffelse av vernebriller med styrke

7.1 Tilrettelegg arbeidsplassen

 • Ansatte i risikofylte arbeidsmiljø har i henhold til lov og forskrift krav på personlig verneutstyr som er tilpasset den enkelte arbeidstaker.

 • Dersom en risikovurdering viser behov for vernebrille med styrke, skal arbeidsgiver tilrettelegge for dette.

7.2 Synsundersøkelse og vernebriller med styrke

 • Ansatt bestiller time for synsundersøkelse hos optiker som har rammeavtale med UiB.

 • Ansatt fyller ut side 1. i skjemaet ”Synsundersøkelse og vernebriller med styrke” og tar dette med til optiker som fyller ut side 2, jf. vedlegg.

 • Vernebriller med styrke skal bestilles hos optiker som har rammeavtale med UiB. Utgifter refunderes i tråd med retningslinjen, jf. punkt 7.3.

 • Dersom synsundersøkelsen hos optiker viser at ansatt har behov for undersøkelse hos øyelege, vil ansatt bli henvist. Øyelege skal signere på side 2. i skjemaet ”Synsundersøkelse og vernebriller med styrke”. Utgifter refunderes i tråd med retningslinjen, jf. punkt 7.3.

 • For refusjon må ansatt søke om refusjon av utlegg via Selvbetjeningsportalen, skjemaet ”Synsundersøkelse og vernebriller med styrke” og regning fra optiker legges ved. Refusjonsbeløp vurderes i henhold til retningslinjens punkt 7.3. Ved behov for attestering av helsemessige forhold som ikke omfattes av retningslinjen kan bedriftshelsetjenesten ved UiB kontaktes.

7.3 Refusjon av utgifter

 • For at utgifter skal refunderes må optiker som har rammeavtale med UiB benyttes.

 • Utgifter knyttet til synsundersøkelse og vernebriller med styrke dekkes av enhetenes driftsmidler. Ansatt søker om refusjon av utlegg via Selvbetjeningsportalen.

 • I henhold til rammeavtale refunderer UiB utgifter til:

  • Synsundersøkelse.

  • Rimeligste vernebrille med styrke som dekker behovet.

  • Egenandel etter legeforeningens normaltariff ved øyeundersøkelse, dersom henvisning gis på bakgrunn av behovet for vernebrille med styrke.

  • Vanlige briller dekkes ikke.

7.4 Oppfølging

 • Vernebriller med styrke som dekkes av UiB skal benyttes på arbeidsplassen. UiB forutsetter at innfatning og glass varer i 5 år, med mindre endring i syn nødvendiggjør skifte av glass. Optiker kan bekrefte at det er nødvendig med nye glass.

 • Hovedregelen er at ansatt beholder brillen når vedkommende slutter ved UiB. Dersom brillen er anskaffet i løpet av det siste halvår før ansatt slutter ved UiB kan ansatt kjøpe brillen av enheten hvor hun/han arbeider, og enheten fastsetter pris.

8. Referanser

Veiledning til retningslinjen i HMS-portalen

Utarbeidet av: Seksjon for HMS, beredskap og BHT, HR-avdelingen
Erstatter: ”Retningslinjer synsundersøkelse og refusjon av utgifter til databriller” av 29.07.97.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

 1. januar 2021

Redaksjonell endring

Mona Viksøy

12. november 2019 08:33:56

Endring av rutine for refusjon av utgifter

Olaug Eiksund

12. november 2019 08:31:20

Endring av rutine for refusjon av utgifter

Olaug Eiksund

12. november 2019 08:32:28

Endring av rutine for refusjon av utgifter

Olaug Eiksund

12. november 2019 08:29:50

Endring av rutine for refusjon av utgifter

Olaug Eiksund

12. november 2019 08:27:20

Endring av rutine for refusjon av utgifter

Olaug Eiksund

12. november 2019 08:25:49

Endring av rutine for refusjon av utgifter

Olaug Eiksund

24. januar 2019 14:30:18

Endring av rutine for refusjon av utgifter

Olaug Eiksund

24. januar 2019 14:08:39

Endring av rutine for refusjon av utgifter

Olaug Eiksund

24. januar 2019 14:06:34

Endring av rutine for refusjon av utgifter

Olaug Eiksund

 1. mars 2016 13:23:53

«Vernebrille med styrke» inkludert i retningslinjene.

Olaug Eiksund