Regelsamlingen ved UiB

Universitetets Regelsamling inneholder de mest relevante lovene og forskriftene for institusjonens virksomhet, i tillegg til overgripende reglement og retningslinjer fastsatt av Universitetsstyret eller godkjent av universitetsledelsen.
Slik er regelsamlingen et rammeverk for universitetet.

Styrings- og regeldokumentene skal være lett tilgjengelige og brukes i det daglige arbeidet ved universitetet.

Rutiner og prosedyrer som gjelder for fakultet og avdelinger er ikke med i Regelsamlingen.
Strukturen i regelsamlingen baserer seg hovedsakelig på hvordan universitetet organiserer sin virksomhet. Hierarkiet er videre tematisk organisert for å gjøre regelsamlingen mest mulig brukervennlig.

Det skal gå frem av selve dokumentet hvilken opprinnelse det har, hvem som har godkjent det og når det ble godkjent.

Det overordnede redaktøransvaret og systemeierskapet ligger ved universitetsdirektørens kontor. Revisjoner og oppdateringsarbeid koordineres herfra. Fagavdelinger har ansvar for at de delene av regelverket som gjelder egne fagområder blir oppdatert.

Kontaktpersoner for Regelsamlingen

Universitetsdirektørens kontor ved Sekretariatet for universitetsledelsen har det overordnede ansvar for regelsamlingen.
Hovedkontaktpersoner er:
arne.ramslien@uib.no telefon 55 58 20 05
mona.viksoy@uib.no telefon 55 58 20 15

Dato

Kommentar

Lagt inn av

8. desember 2020 9:40

Endringer i struktur (kontaktpersoner)

Mona Viksøy

15. desember 2016 14:12:18

Endringer i struktur (kontaktpersoner)

Arne R. Ramslien

14. juli 2016 12:27:29

Endringer i struktur (kontaktpersoner)

Maud Lauvstad Hansen

29. juni 2016 16:32:11

Endringer i struktur (kontaktpersoner)

Agnethe Erstad Larsen

03. mars 2016 14:26:42

Endringer i struktur (kontaktpersoner)

Maud Lauvstad Hansen

03. mars 2016 14:25:48

Endringer i struktur (kontaktpersoner)

Maud Lauvstad Hansen

03. mars 2016 14:24:37

Endringer i struktur (kontaktpersoner)

Maud Lauvstad Hansen

03. mars 2016 14:23:25

Endringer i struktur (kontaktpersoner)

Maud Lauvstad Hansen

03. mars 2016 14:20:58

første import

Maud Lauvstad Hansen

03. mars 2016 14:20:26

første import

Maud Lauvstad Hansen

03. mars 2016 14:19:27

første import

Maud Lauvstad Hansen