Skikkehetsnemnda - Lovpålagt organ

Uhl § 4-10 (3) forutsetter at institusjonen har en egen skikkethetsnemnd for å foreta en særskilt skikkethetsvurdering.

Nærmere regler om nemnda er gitt i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 6 om sammensetning og § 10 om behandling i nemnda.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. august 2012 10:38:35

Ny side

Bente Krossøy