Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

English version

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) ved UiB er et partsammensatt utvalg som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av HMS-arbeidet ved UiB, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

AMU ved UiB har ti faste medlemmer med tale-, forslag-, og stemmerett. Arbeidsgiver og arbeidstaker har like mange representanter i AMU og skifter på å lede utvalget. AMU har to faste medlemmer fra bedriftshelsetjenesten med tale- og forslagsrett og fast observatør fra studentene og studentombudet.

HR-avdelingen har sekretærfunksjonen i AMU.

AMU har lovpålagte oppgaver beskrevet i Arbeidsmiljøloven

Dato

Kommentar

Lagt inn av

29. januar 2020 09:02:34

Oppdatering i avsnitt to som følge av organisatoriske endringer og studentombudet er lagt til. Oppdatering av avdelingsnavn.

Mona Viksøy

23. august 2012 13:02:24

Andre avsnitt endret.

Bente Krossøy

31. januar 2011 14:46:46

ny side

Bente Krossøy