Mellombels forskrift om lengre sensurfrist for førstesemesteremne ved Universitetet i Bergen

Vedteke av universitetsstyret 13.02.2014.

  • For examen philosophicum og examen facultatum skal den ytre sensurfristen i haustsemesteret vere seks veker i staden for tre veker. Dette gjeld for emne der eksamen vert halden, eller siste innleveringsfrist av mappeoppgåver, eller liknande arbeid som er grunnlag for karaktersetjinga er 1. desember eller seinare.

  • Forskrifta her trer i kraft straks og gjeld til og med haustsemesteret 2014.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

24. mars 2014 14:12:08

Oppdatert etter vedtak i universitetsstyret 13.02.14

Maud Lauvstad Hansen

31. januar 2011 14:57:39

Import

Siglinde Marguerite Svare

16. november 2009 13:31:06

Import

Administrator User