Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet

Vedtatt i møtet i Universitetsstyret 11.12.2013.Forskrift ble vedtatt forlenget i møte 30.11.2023, sak nr. 2023/14100.

Det juridiske fakultet gis anledning til å fravike universitets- og høgskolelovens vanlige sensurfrist, slik:

1. For eksamener innenfor mastergradsstudiet i rettsvitenskap, med unntak av mastergradsoppgaver, settes sensurfristen til 5 uker etter siste eksamensdato i emnet. Dersom eksamen holdes så sent at sensuren først foreligger i det påfølgende semesteret, utvides fristen med fire uker.

2.For mastergradsoppgaver settes sensurfristen til to måneder fra innleveringen.

  1. Reglene gjelder til og med 31.12.2028.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

18.12.2023

Forlenget til 31.12.2028 i samsvar med vedtak i Universitetetsstyret 30.11.2023

Mona Viksøy

29. januar 2019 13:15:54

Forlenget til 31.12.2023 i samsvar med vedtak i Universitetetsstyret 29.11.2018

Per Gunnar Hillesøy

24. mars 2014 14:14:44

Forlenget til 31.12.2018 med vedtak i Universitetetsstyret 11.12.2013

Maud Lauvstad Hansen

21. februar 2014 11:14:07

Forlenget til 31.12.2018 med vedtak i Universitetetsstyret 11.12.2013

Maud Lauvstad Hansen

15. november 2013 11:17:23

Forlenget til 31.12.2013 med vedtak i Universitetetsstyret 29.08.2013

Maud Lauvstad Hansen

11. november 2013 10:36:52

Forlenget til 31.12.2013 med vedtak i Universitetetsstyret 29.08.2013

Maud Lauvstad Hansen

07. mai 2010 10:12:47

Forlenget til 31.12.2011 med vedtak i Universitetetsstyret 9.12.09

Siglinde Marguerite Svare

16. november 2009 13:21:43

Import

Administrator User