Forskrift om sensurfrist for mastergradsoppgaver

Vedtatt i møtet i Universitetsstyret 25.10.07. Forskriften trådte i kraft 01.01.08.

  • For mastergradsoppgaver gjelder en ytre sensurfrist på to måneder fra innleveringen.

Hjemmel: uhl § 3-9(4), siste setning

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. november 2009 13:30:25

Import

Administrator User