Statutter for Christieprisen

Fastsatt av Universitetsstyret i møte 11. februar 2010, sist endret i møte 28.5.2015.

§ 1 Universitetet i Bergen deler årlig ut Christieprisen. Mottakeren kunngjøres i forbindelse med Christiekonferansen hvert år.

§ 2 Prisen består av et pengebeløp som utgjør kr. 250 000, et kunstverk og et diplom.

§ 3 Formålet med Christieprisen er å vise verdien av samhandling mellom Universitetet i Bergen og omverden og hvordan forskning og utdanning bidrar til nyskaping innenfor kultur-, nærings og samfunnsliv.

§ 4 Mottakere skal gjennom sitt arbeid ha bidratt til å fremme eller synliggjøre Universitetet i Bergens sentrale rolle i samfunnsutviklingen. Prisen kan internt ved universitetet utdeles til både enkeltpersoner og fagmiljø. Eksternt kan prisen deles ut til enkeltpersoner, grupper, institusjoner, bedrifter eller organisasjoner innenfor forskning, kultur, nærings- og samfunnsliv.

§ 5 Prismottakere utpekes på grunnlag av nominasjon fra organisasjoner, bedrifter, fagmiljøer eller enkeltpersoner. Medlemmer av juryen kan ikke nominere kandidater. Det skal leveres en utfyllende skriftlig begrunnelse for hver kandidat, og det er disse begrunnelsene som skal være grunnlaget for juryens vurderinger. Nominasjoner kan stå i 3 år. Det må presiseres fra forslagsstiller dersom nominasjonen ikke skal være gyldig i 3 år. Nominasjonsprosessen er konfidensiell.

§ 6 En jury oppnevnes av Universitetsstyret. Kontor for samfunnskontakt ivaretar sekretariatsfunksjonen for juryen.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. juni 2015 14:29:39

Presisisering av institusjonsnavn i §§ 3 og 4, tillegg i § 5 om nominasjonens varighet.

Mona Viksøy

27. september 2011 15:12:08

Endringer i § 5, ut med «Frist for nominasjon er 1. februar».

Bente Krossøy

27. september 2011 15:09:31

Endringer i § 5

Bente Krossøy

24. januar 2011 15:58:43

ny side

Bente Krossøy