3.1.1 General regulations

Norwegian version

 • The Working Environment Act

 • Statsansatteloven (norwegian only)

 • Universitets- og høyskoleloven (norwegian only)

 • Forvaltningsloven (norwegian only)

 • Offentleglova (norwegian only)

 • Act relating to equality and a prohibition against discrimination

 • Ferieloven (norwegian only)

 • Forskrift til lov om statens ansatte (norwegian only)

 • Forskrift til forvaltningsloven, kap. 5 Partsinnsyn i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning (norwegian only)

 • Hovedtariffavtalen mellom staten og akademikerne (norwegian only)

 • Hovedtariffavtalen mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat (norwegian only)

 • Hovedavtalen for arbeidstakere i staten 1.1.2017 - 31.12.2019 med Tilpasningsavtale for UiB (norwegian only)