2.2.5. Kvalitetssikring, akkreditering, grader med videre

Norwegian version

  • Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) (norwegian only)

  • Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (norwegian only)

  • Ethical guidelines for relations between supervisors and students or candidates at the University of Bergen

  • Reglement for førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen (norwegian only)

  • Forskrift om godskriving av høyere utdanning (norwegian only)

  • Forskrift om krav til mastergrad (norwegian only)

  • Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (norwegian only)

  • Forskrift til rammeplan for praktisk pedagogisk utdanning (norwegian only)

  • Retningslinje for skikkethetsvurdering ved UiB (norwegian only)