4.2.1 Lover, forskrifter og instrukser fastsatt av departementet

Oversikt over aktuelle lover, forskrifter og instrukser fastsatt av departementet som innvirker på drifts- og eiendomsforvaltningen ved UiB