This text is available in Norwegian only

Retningslinjer for stilling som instruktørtannlege ved UiO og UiB

1. Innhold

Instruktørtannlegestillingene er undervisningsstillinger opprettet for å gi klinisk instruksjon og annen undervisning til studenter og for å utføre behandling av institusjonens pasienter. Forberedende arbeid og etterarbeid i tilknytning til undervisningen, herunder eventuelt eksamensarbeid, inngår i stillingens arbeidsområde. Stillingene er ikke tillagt forskningsplikter.

2. Tjenesten

Instruktørtannlegestillingene er basert på heltidshjemler, og disse kan deles opp i deltidsstillinger med forholdsmessig ukentlig arbeidstid. For instruktørtannlege i hel stilling kan inntil 36 timer pr. uke pålegges klinisk instruksjon og annen undervisning. Den resterende arbeidstid og eventuelt den tid som ikke benyttes til instruksjon og undervisning skal benyttes til behandling av institusjonens pasienter, til forberedelse og faglig fornyelse etter bestemmelse fra vedkommende institutt/klinikk.

Vis endringshistorikk
Dato Kommentar Lagt inn av
12. januar 2011 14:03:23 Lagt inn Kathrine Brosvik Thorsen
20. desember 2010 13:37:34 Lagt inn Kathrine Brosvik Thorsen
Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55548299