This text is available in Norwegian only

Statutter for Christieprisen

Fastsatt av Universitetsstyret i møte 11. februar 2010, sist endret i møte 28.5.2015.

§ 1 Universitetet i Bergen deler årlig ut Christieprisen. Mottakeren kunngjøres i forbindelse med Christiekonferansen hvert år.

§ 2 Prisen består av et pengebeløp som utgjør kr. 250 000, et kunstverk og et diplom.

§ 3 Formålet med Christieprisen er å vise verdien av samhandling mellom Universitetet i Bergen og omverden og hvordan forskning og utdanning bidrar til nyskaping innenfor kultur-, nærings og samfunnsliv.

§ 4 Mottakere skal gjennom sitt arbeid ha bidratt til å fremme eller synliggjøre Universitetet i Bergens sentrale rolle i samfunnsutviklingen. Prisen kan internt ved universitetet utdeles til både enkeltpersoner og fagmiljø. Eksternt kan prisen deles ut til enkeltpersoner, grupper, institusjoner, bedrifter eller organisasjoner innenfor forskning, kultur, nærings- og samfunnsliv.

§ 5 Prismottakere utpekes på grunnlag av nominasjon fra organisasjoner, bedrifter, fagmiljøer eller enkeltpersoner. Medlemmer av juryen kan ikke nominere kandidater. Det skal leveres en utfyllende skriftlig begrunnelse for hver kandidat, og det er disse begrunnelsene som skal være grunnlaget for juryens vurderinger. Nominasjoner kan stå i 3 år. Det må presiseres fra forslagsstiller dersom nominasjonen ikke skal være gyldig i 3 år. Nominasjonsprosessen er konfidensiell.

§ 6 En jury oppnevnes av Universitetsstyret. Kontor for samfunnskontakt ivaretar sekretariatsfunksjonen for juryen.

Vis endringshistorikk
Dato Kommentar Lagt inn av
30. juni 2015 14:29:39 Presisisering av institusjonsnavn i §§ 3 og 4, tillegg i § 5 om nominasjonens varighet. Mona Viksøy
27. september 2011 15:12:08 Endringer i § 5, ut med "Frist for nominasjon er 1. februar". Bente Krossøy
27. september 2011 15:09:31 Endringer i § 5 Bente Krossøy
24. januar 2011 15:58:43 ny side Bente Krossøy
Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55548299