This text is available in Norwegian only

Forskrift om sensurfrist for mastergradsoppgaver

Vedtatt i møtet i Universitetsstyret 25.10.07. Forskriften trådte i kraft 01.01.08.

- For mastergradsoppgaver gjelder en ytre sensurfrist på to måneder fra innleveringen.

Hjemmel: uhl § 3-9(4), siste setning

Vis endringshistorikk
Dato Kommentar Lagt inn av
16. november 2009 13:30:25 Import Administrator User
Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55548299