This text is available in Norwegian only

Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet

Vedtatt i møtet i Universitetsstyret 11.12.2013.

Det juridiske fakultet gis anledning til å fravike universitets- og høgskolelovens vanlige sensurfrist, slik:

1. For eksamener innenfor mastergradsstudiet i rettsvitenskap, med unntak av mastergradsoppgaver, settes sensurfristen til 5 uker etter siste eksamensdato i emnet. Dersom eksamen holdes så sent at sensuren først foreligger i det påfølgende semesteret, utvides fristen med fire uker.

2.For mastergradsoppgaver settes sensurfristen til to måneder fra innleveringen.

3. Reglene gjelder til og med 31.12.2023.

Vis endringshistorikk
Dato Kommentar Lagt inn av
29. januar 2019 13:15:54 Forlenget til 31.12.2023 i samsvar med vedtak i Universitetetsstyret 29.11.2018 Per Gunnar Hillesøy
24. mars 2014 14:14:44 Forlenget til 31.12.2018 med vedtak i Universitetetsstyret 11.12.2013 Maud Lauvstad Hansen
21. februar 2014 11:14:07 Forlenget til 31.12.2018 med vedtak i Universitetetsstyret 11.12.2013 Maud Lauvstad Hansen
15. november 2013 11:17:23 Forlenget til 31.12.2013 med vedtak i Universitetetsstyret 29.08.2013 Maud Lauvstad Hansen
11. november 2013 10:36:52 Forlenget til 31.12.2013 med vedtak i Universitetetsstyret 29.08.2013 Maud Lauvstad Hansen
07. mai 2010 10:12:47 Forlenget til 31.12.2011 med vedtak i Universitetetsstyret 9.12.09 Siglinde Marguerite Svare
16. november 2009 13:21:43 Import Administrator User
Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55548299