4.2.3 Anvendelse av arealer

Oversikt over reglement og retningslinjer fastsatt av universitetsstyret vedr. anvendelse av arealer. Herunder bla. internhusleie, profilering på universitetsområdet og bruk av lokaler utenom ordinær brukstid.

Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55548299