4.2.1 Lover, forskrifter og instrukser fastsatt av departementet

Oversikt over aktuelle lover, forskrifter og instrukser fastsatt av departementet som innvirker på drifts- og eiendomsforvaltningen ved UiB

Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55548299