Retningslinjer for bygningsmessige og organisatoriske føringer ved gjenåpning av UiBs campus i forbindelse med Korona

Godkjent av Universitetsdirektøren 14.05.2020

1. Formål

Retningslinjene skal sikre at helsemyndighetenes føringer vedrørende korona i forbindelse med tilbakeføring av ansatte og studenter på campus gjennomføres og dokumenteres i henhold til myndighetskrav og interne regler.

2. Omfang

Retningslinjene gjelder bygningsmessige og organisatoriske føringer ved gjenåpning av UiBs campus. Retningslinjene med tilhørende veileder, er utarbeidet for å samle de til enhver tid gjeldende føringer for bruk av UiBs bygg.

3. Ansvar

Linjeledere er til enhver tid ansvarlig for at smittevernkravene følges ved den enkelte enhet. Helsemyndighetenes krav til smittevern skal til enhver tid ligge til grunn.

4. Organisering og gjennomføring

4.1 Linjeleder/linjeleders representant skal i samarbeid med ansatte, verneombud og tillitsvalgte risikovurdere fare for smitteoverføring, og planlegge tiltak. Helsemyndighetenes krav til smittevern skal til enhver tid ligge til grunn.

4.2 Tilgang til campus

  • Campus på universitetet er åpent for alle studenter og ansatte.
  • Før ansatte og studenter kommer til campus, bør e-læringskurset i smittevern være gjennomført. Kurset er obligatorisk for studenter og anbefalt for ansatte.
  • Regjeringen presiserer at det spesielt i store byer som Bergen at et åpnet campus ikke skal medføre økt belastning på offentlig transport.

4.3 Ansatte og studenter i risikogruppe

Ansatte og studenter i risikogruppe for covid-19, eller som bor i samme husstand med noen i risikogruppe, bør fortsatt ha hjemmekontor/studere hjemmefra.

4.4 Ved mistanke om smitte

Ansatte og studenter som mistenker at de kan ha vært i kontakt med smitte, eller som har symptomer på luftveisinfeksjoner, skal holde seg hjemme i henhold til gjeldende bestemmelser.

4.5 Ansatte og studenter som blir syke på campus

Ansatte og studenter som utvikler symptomer på Covid-19 mens de er på campus, må umiddelbart holde avstand til andre og reise hjem straks.

Ansatte og studenter som har fått påvist smitte og som er gitt tilgang til campus må melde fra til UiB via dette skjemaet:
Registrering av påvist smitte for ansatte og studenter som har tilgang til UiBs bygg.

4.6 Transport til og fra campus

Ved offentlig transport samles ofte mange mennesker på samme sted og det vil kunne være vanskelig å holde tilstrekkelig avstand. Det er derfor anbefalt å begrense bruk av offentlig transport.


4.7 Tilganger og bruk av arealer

Universitetet er åpent for alle ansatte og studenter under forutsetning av god hygiene og smitteverntiltak. 1-metersregelen opprettholdes, og dette får fortsatt konsekvenser for universitetet. Ved universitetene og høyskolene er det i utgangspunktet ikke krav til gruppestørrelser eller registrering av studenter og ansatte, forutsatt at smittevernbestemmelsene blir fulgt. Linjeledere bør sikre at de ansatte og studenter kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden.

Linjeledere avgjør hvor mange som kan få tilgang til byggene. Linjeleder er til enhver tid ansvarlig for at smittevernkravene følges ved den enkelte enhet.

Garderober og dusjfasiliteter:

Folkehelseinstituttet melder at garderober og dusjer kan benyttes. Dusjfasiliteter med flere dusjer skal bare benyttes av en person om gangen. Bedriftshelsetjenesten ved UiB anbefaler at dersom dusjer og garderober tas i bruk så må berøringspunkter rengjøres med desinfeksjonsmiddel av den enkelte mellom hver bruk. Linjeledelsen må vurdere om dette er gjennomførbart før garderober og/eller dusjer tas i bruk.

Bespisning:

Håndhygiene skal utføres før og etter at kjøkken og spiserom er benyttet, og berøringsflater skal rengjøres.

4.8 Smittevernsutstyr

Les mer om smittevernutstyr.

5. Referanser

Vis endringshistorikk
Dato Kommentar Lagt inn av
21. august 2020 07:55:46 Oppdatering av punkt 4,.2 Olaug Eiksund
21. august 2020 07:53:08 Oppdatering av punkt 4,.2 Olaug Eiksund
20. august 2020 10:02:08 Oppdatering av punkt 4,.2 og 4.7 Olaug Eiksund
20. august 2020 09:57:54 Oppdatering av punkt 4,.2 og 4.7 Olaug Eiksund
20. august 2020 09:56:15 Oppdatering av punkt 4,.2 og 4.7 Olaug Eiksund
23. juni 2020 09:02:02 Oppdatering av punkt 4.7 Olaug Eiksund
23. juni 2020 09:01:01 Oppdatering av punkt 4.7 Olaug Eiksund
23. juni 2020 08:53:49 Justering av retningslinjen etter oppdaterte råd fra myndighetene. Olaug Eiksund
17. juni 2020 09:17:45 Justering av retningslinjen etter oppdaterte råd fra myndighetene. Olaug Eiksund
15. mai 2020 10:47:09 Korrigering av lenker Olaug Eiksund
Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55548299